Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Table 1a: Quarterly balance of payments of the euro area with a geographical breakdown

(EUR billions, unless otherwise indicated; transactions in Q1 2008, non-seasonally adjusted data)

Total European Union 27 (outside the euro area) Canada Japan Switzerland United States
Total Denmark Sweden UnitedKingdom Other EUcountries EUinsti-tutions
Current account -15.2 26.4 3.4 0.7 23.0 15.2 -15.9 2.0 -11.2 2.7 10.9
credit 675.5 261.3 14.4 21.2 132.3 73.4 20.0 8.6 14.1 44.1 98.3
debit 690.7 235.0 11.1 20.5 109.3 58.2 35.9 6.6 25.3 41.4 87.4
Goods -2.9 28.2 1.8 0.2 15.3 10.8 0.0 1.5 -5.5 3.2 11.6
credit (exports) 387.1 143.2 9.1 13.9 61.0 59.2 0.0 4.6 8.7 22.2 47.3
as percentage of total 100.0 37.0 2.3 3.6 15.7 15.3 0.0 1.2 2.3 5.7 12.2
debit (imports) 390.1 115.0 7.3 13.7 45.7 48.4 0.0 3.1 14.3 19.0 35.7
as percentage of total 100.0 29.5 1.9 3.5 11.7 12.4 0.0 0.8 3.7 4.9 9.1
Services 10.7 7.6 0.8 0.7 4.4 0.2 1.5 -0.0 0.7 2.8 -2.1
credit (exports) 114.9 39.9 2.7 3.2 25.4 7.1 1.5 1.4 2.6 11.5 18.7
as percentage of total 100.0 34.7 2.3 2.8 22.1 6.2 1.3 1.2 2.2 10.1 16.3
debit (imports) 104.2 32.3 1.9 2.4 21.0 6.9 0.0 1.5 1.9 8.8 20.8
as percentage of total 100.0 31.0 1.8 2.3 20.2 6.6 0.0 1.4 1.8 8.4 19.9
Income 6.1 8.3 0.8 -0.3 3.4 4.7 -0.3 0.7 -6.4 -3.2 1.3
credit 147.6 57.7 2.5 3.7 43.3 6.6 1.7 2.2 2.7 9.0 31.0
debit 141.5 49.4 1.7 4.0 39.8 2.0 1.9 1.5 9.1 12.2 29.6
of which: investment income 3.5 7.6 0.8 -0.3 3.1 5.2 -1.2 0.7 -6.4 -4.8 1.1
credit 143.1 56.1 2.5 3.7 42.6 6.6 0.7 2.2 2.7 7.3 30.6
debit 139.6 48.4 1.7 4.0 39.5 1.3 1.9 1.5 9.1 12.1 29.5
Current transfers -29.0 -17.7 -0.0 0.0 -0.2 -0.5 -17.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.1
credit 25.9 20.5 0.2 0.3 2.6 0.5 16.9 0.3 0.1 1.3 1.4
debit 54.9 38.2 0.2 0.3 2.8 1.0 33.9 0.5 0.1 1.4 1.3
Capital account 5.6 7.6 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 7.8 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
credit 8.9 8.2 0.0 0.0 0.1 0.0 8.0 0.0 0.0 0.1 0.2
debit 3.3 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2
Financial account balance1) 19.2 - - - - - - - - - -
Direct investment -104.8 -11.0 -0.9 2.3 -11.8 -0.7 0.0 -6.3 -1.8 -24.4 -20.8
Abroad -143.2 -23.0 -1.0 -3.4 -14.9 -3.6 -0.0 -6.8 -1.6 -23.2 -34.1
Equity/reinvested earnings -89.7 -19.6 -0.9 -3.7 -12.9 -2.1 -0.0 -4.1 -1.1 -21.1 -13.4
Other capital -53.5 -3.4 -0.2 0.2 -1.9 -1.5 -0.0 -2.7 -0.5 -2.1 -20.6
In the euro area 38.4 11.9 0.1 5.8 3.1 3.0 0.0 0.6 -0.2 -1.2 13.2
Equity/reinvested earnings 37.6 23.7 0.3 2.5 20.6 0.3 0.0 -0.1 0.7 -0.0 6.8
Other capital 0.7 -11.7 -0.2 3.3 -17.5 2.7 0.0 0.7 -0.9 -1.2 6.5
Portfolio investment 73.4 - - - - - - - - - -
Assets -46.5 -25.7 3.1 4.0 -31.9 1.1 -2.0 -1.2 15.8 16.0 -26.4
Equity 47.3 1.7 0.2 1.1 0.6 -0.2 0.0 0.2 20.3 18.3 6.8
Debt -93.8 -27.3 2.9 2.9 -32.4 1.3 -2.0 -1.4 -4.5 -2.3 -33.2
Bonds and notes -27.1 0.2 1.9 5.1 -6.1 1.3 -1.9 -2.3 -2.1 -0.1 -9.6
Money market instruments -66.6 -27.6 1.0 -2.3 -26.3 0.0 -0.0 0.9 -2.4 -2.3 -23.7
Liabilities 119.8 - - - - - - - - - -
Equity 45.5 - - - - - - - - - -
Debt 74.3 - - - - - - - - - -
Bonds and notes 68.0 - - - - - - - - - -
Money market instruments 6.3 - - - - - - - - - -
Financial derivatives -14.9 - - - - - - - - - -
Other investment 70.7 111.9 -19.6 -7.2 151.2 -16.7 4.2 -3.1 -16.7 9.3 32.2
Assets -272.8 -143.0 -9.2 -10.1 -101.6 -19.6 -2.5 -3.0 -18.9 -6.9 -57.4
General government 5.3 4.5 -1.0 -0.2 3.3 0.1 2.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0
MFIs -227.1 -115.7 -5.9 -8.3 -78.1 -17.6 -5.9 -2.7 -20.0 -5.8 -42.6
Other sectors -51.0 -31.8 -2.3 -1.6 -26.8 -2.1 1.1 -0.3 1.1 -1.2 -14.8
Liabilities 343.4 254.9 -10.4 2.8 252.8 2.9 6.7 -0.1 2.2 16.2 89.6
General government -0.3 1.7 -0.0 0.0 -1.0 -0.0 2.7 -0.0 0.0 -0.8 -0.3
MFIs 305.3 219.3 -10.4 1.0 225.6 1.6 1.6 -0.3 1.0 19.1 67.0
Other sectors 38.4 33.9 -0.0 1.9 28.2 1.4 2.5 0.2 1.2 -2.1 22.9
Reserve assets -5.1 - - - - - - - - - -
Errors and omissions -9.6 - - - - - - - - - -

Table 1a: Quarterly balance of payments of the euro area with a geographical breakdown

(EUR billions, unless otherwise indicated; transactions in Q1 2008, non-seasonally adjusted data)

Offshore financial centres Internationalorganisations Other countries
of which:Hong Kong of which:Brazil China2) India Russia
Source: ECB.
( 1 ) Financial account: inflows (+); outflows (−). Reserve assets: increase (−); decrease (+).
( 2 ) Data for mainland China, excluding Hong Kong.
Current account - - - -45.8 - - - -
credit - - - 249.1 9.2 19.9 7.7 22.5
debit - - - 294.9 - - - -
Goods - - - -41.9 -1.5 -25.3 0.6 -9.1
credit (exports) - - - 161.1 4.8 15.6 5.9 17.3
as percentage of total - - - 41.6 1.2 4.0 1.5 4.5
debit (imports) - - - 203.0 6.4 40.9 5.3 26.4
as percentage of total - - - 52.0 1.6 10.5 1.4 6.8
Services - - - 1.7 0.3 1.1 0.3 0.7
credit (exports) - - - 40.8 1.6 3.5 1.4 2.8
as percentage of total - - - 35.5 1.4 3.0 1.2 2.5
debit (imports) - - - 39.0 1.3 2.4 1.1 2.1
as percentage of total - - - 37.4 1.2 2.3 1.1 2.0
Income - - - 5.4 - - - -
credit - - - 45.0 2.7 0.7 0.4 2.3
debit - - - 39.6 - - - -
of which: investment income - - - 5.2 - - - -
credit - - - 44.2 2.7 0.7 0.4 2.3
debit - - - 39.0 - - - -
Current transfers - - - -11.1 -0.3 -0.5 -0.1 -0.1
credit - - - 2.2 0.1 0.1 0.0 0.1
debit - - - 13.4 0.4 0.5 0.2 0.1
Capital account - - - -1.9 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
credit - - - 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
debit - - - 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Financial account balance1) - - - - - - - -
Direct investment -7.1 -1.7 -0.0 -33.4 1.6 -1.3 -0.9 -8.1
Abroad -7.6 -1.3 0.0 -46.9 -1.5 -0.9 -0.9 -8.1
Equity/reinvested earnings -4.6 -1.1 0.0 -25.7 -0.4 -0.6 -0.8 -6.8
Other capital -3.0 -0.2 0.0 -21.2 -1.1 -0.2 -0.1 -1.4
In the euro area 0.5 -0.5 -0.0 13.5 3.1 -0.4 -0.0 0.0
Equity/reinvested earnings 1.6 -0.0 0.0 4.9 0.2 0.0 0.0 0.5
Other capital -1.2 -0.5 -0.0 8.6 2.9 -0.4 -0.0 -0.5
Portfolio investment - - - - - - - -
Assets -0.5 1.0 1.7 -26.2 -6.3 -0.2 3.4 0.6
Equity -6.9 0.9 -0.0 6.9 1.9 0.1 3.2 -0.3
Debt 6.4 0.1 1.7 -33.1 -8.1 -0.4 0.1 0.9
Bonds and notes 2.2 0.1 1.2 -16.8 2.1 -0.2 0.3 0.9
Money market instruments 4.3 0.0 0.5 -16.4 -10.3 -0.2 -0.1 -0.0
Other investment -5.8 -19.3 -14.7 -42.4 -4.2 -9.9 15.2 7.2
Assets -5.4 -10.7 -4.4 -33.7 -4.4 -3.2 -2.9 -3.0
General government 0.0 0.0 -0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MFIs 0.7 -9.3 -4.2 -36.8 -4.0 -2.5 -2.8 -2.4
Other sectors -6.1 -1.4 -0.0 2.1 -0.5 -0.8 -0.1 -0.5
Liabilities -0.4 -8.5 -10.3 -8.7 0.2 -6.7 18.1 10.2
General government -0.1 0.0 -0.3 -0.5 0.0 0.0 0.0 -0.0
MFIs -3.8 -8.8 -10.0 13.1 0.1 -6.7 17.9 10.1
Other sectors 3.5 0.3 -0.0 -21.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Reserve assets - - - - - - - -
Errors and omissions - - - - - - - -