Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Onze verklaring over het monetair beleid in een oogopslag - september 2023

Wat hebben we beslist?

We hebben onze basisrentetarieven met nog eens 0,25 procentpunt verhoogd

Dit zal helpen de inflatie verder naar beneden te krijgen. Onze eerdere renteverhogingen hebben al een effect op de economie. Onze toekomstige besluiten zullen afhangen van onze kijk op de ontwikkeling van de economie en de inflatie.

Wat gebeurt er in de economie?

De economie blijft nog enige tijd zwak

Bedrijven investeren minder en de uitvoer daalt. De industrie heeft het moeilijk en de diensten beginnen nu te stokken. Maar op termijn moeten lagere inflatie en hogere inkomens de economie helpen herstellen.

De arbeidsmarkt is nog altijd sterk

De economie koelt af, maar de werkloosheid blijft historisch laag. Veel mensen zien hun loon stijgen. Maar er komen nu minder banen bij, ook in de diensten.

De inflatie daalt, maar is nog altijd te hoog

Voeding wordt nog steeds duurder, ook al stijgen de prijzen niet meer zo sterk als voorheen. De prijzen voor diensten, vooral voor vakanties en reizen, houden de inflatie hoog. In de komende maanden zou de inflatie verder moeten afnemen.

Mensen en bedrijven nemen minder leningen

Omdat lenen duurder wordt, lenen mensen en bedrijven minder.

Hoe zien we de ontwikkeling van de economie?

We verwachten dat de economie op korte termijn zwak blijft, maar de komende jaren langzaam herstelt.

Projecties voor de economische groei van het eurogebied in 2023 en de komende jaren
(projecties vanaf september 2023)

We zien de inflatie teruglopen vanaf een hoog niveau. Op termijn verwachten we dat de inflatie terugkeert naar ons doel van 2%.

Projecties voor de inflatie van het eurogebied in 2023 en de komende jaren
(projecties vanaf september 2023)

ZIE OOK

Meer informatie

BESLISSINGEN OVER HET MONETAIR BELEID

Dit is wat de Raad van Bestuur bij de meest recente vergadering heeft besloten over de rentetarieven en andere instrumenten van de ECB.

Persbericht

VERKLARING OVER HET MONETAIR BELEID

Lees onze toelichting op de recentste beslissingen over het monetair beleid.

Verklaring over het monetair beleid
GEEN EXPERT? BEKIJK ONZE EXPLAINER
MEER INFO
Wat is monetair beleid?