European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

7 iulie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 298 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 499 133 1 599
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 086 26
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 270 047 1 573
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 12 119 −1 209
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 936 −1 843
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 936 −1 843
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 610 523 −6 171
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 12 536 −6 023
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 597 985 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 −148
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 41 912 −663
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 047 800 2 680
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 860 145 1 251
  7.2 Alte titluri de valoare 187 656 1 429
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 351 207 −7 187
Total active 7 206 902 −12 792
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 568 177 2 092
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 836 690 85 356
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 166 874 −7 664
  2.2 Facilitatea de depozit 3 669 786 93 017
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 30 2
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 34 269 −17 602
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 318 440 −34 582
  5.1 Administrație publică 230 864 −27 264
  5.2 Alte pasive 87 576 −7 318
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 258 812 −41 442
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 464 63
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 490 −81
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 490 −81
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 274 947 −6 593
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 240 −1
Total pasive 7 206 902 −12 792
Annexes
11 July 2023