European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

4 iunie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 499 159 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 354 196 329
  2.1 Creanțe asupra FMI 86 513 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 683 329
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 713 921
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 305 −905
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 305 −905
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 107 204 −176
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 197 −179
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 107 004 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 3
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 28 414 −965
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 327 042 24 181
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 140 463 23 974
  7.2 Alte titluri de valoare 186 578 207
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 646 0
9 Alte active 304 458 −877
Total active 7 680 137 22 507
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 472 950 3 519
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 350 112 85 739
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 611 827 108 078
  2.2 Facilitatea de depozit 736 555 −22 343
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 731 5
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 25 752 6 009
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 656 856 −60 918
  5.1 Administrație publică 565 549 −62 121
  5.2 Alte pasive 91 308 1 203
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 211 522 −7 904
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 991 440
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 147 19
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 147 19
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 176 0
10 Alte pasive 298 685 −3 666
11 Conturi de reevaluare 485 434 0
12 Capital și rezerve 109 512 −730
Total pasive 7 680 137 22 507
Annexes
8 June 2021