European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

2 aprilie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 499 316 4 −37 225
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 350 742 71 10 629
  2.1 Creanțe asupra FMI 86 580 −9 2 157
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 264 162 80 8 472
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 643 −253 969
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 541 −569 −31
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 541 −569 −31
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 107 436 −197 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 461 190 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 106 975 −385 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −2 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 39 021 −1 698 0
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 132 771 17 082 −10 016
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 936 654 15 629 −9 401
  7.2 Alte titluri de valoare 196 118 1 453 −615
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 646 0 26
9 Alte active 303 995 −568 10 865
Total active 7 494 111 13 872 −24 782
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 450 081 6 207 0
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 134 285 45 151 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 400 245 −44 999 0
  2.2 Facilitatea de depozit 734 040 90 151 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 16 841 296 0
4 Certificate de creanță emise 0 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 722 437 −50 238 0
  5.1 Administrație publică 634 772 −48 838 0
  5.2 Alte pasive 87 666 −1 399 0
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 207 503 14 336 40
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 650 −173 392
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 387 −217 197
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 387 −217 197
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 176 0 1 376
10 Alte pasive 298 227 −1 842 295
11 Conturi de reevaluare 485 447 0 −27 081
12 Capital și rezerve 110 076 351 0
Total pasive 7 494 111 13 872 −24 782
Annexes
8 April 2021