European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

2.4.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 499 316 4 −37 225
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 350 742 71 10 629
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 86 580 −9 2 157
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 264 162 80 8 472
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 643 −253 969
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 541 −569 −31
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 541 −569 −31
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 107 436 −197 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 461 190 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 106 975 −385 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −2 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 39 021 −1 698 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 132 771 17 082 −10 016
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 936 654 15 629 −9 401
  7.2 Muut arvopaperit 196 118 1 453 −615
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 646 0 26
9 Muut saamiset 303 995 −568 10 865
Vastaavaa yhteensä 7 494 111 13 872 −24 782
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 450 081 6 207 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 134 285 45 151 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 400 245 −44 999 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 734 040 90 151 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 16 841 296 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 722 437 −50 238 0
  5.1 Julkisyhteisöt 634 772 −48 838 0
  5.2 Muut 87 666 −1 399 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 207 503 14 336 40
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 650 −173 392
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 387 −217 197
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 387 −217 197
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 176 0 1 376
10 Muut velat 298 227 −1 842 295
11 Arvonmuutostilit 485 447 0 −27 081
12 Pääoma ja rahastot 110 076 351 0
Vastattavaa yhteensä 7 494 111 13 872 −24 782
Annexes
8 April 2021