Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

26. března 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 536 537 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 340 042 1 153
  2.1 Pohledávky za MMF 84 432 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 255 610 1 153
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 927 −845
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 141 662
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 141 662
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 107 633 314 854
  5.1 Hlavní refinanční operace 271 −338
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 107 360 315 190
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 2 2
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 40 719 −245
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 125 705 25 132
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 930 425 23 995
  7.2 Ostatní cenné papíry 195 280 1 136
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 620 −6
9 Ostatní aktiva 293 698 2 088
Aktiva celkem 7 505 021 342 791
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 443 874 2 345
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 089 134 303 708
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 445 244 195 966
  2.2 Vkladová facilita 643 890 107 743
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 16 545 −1 280
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 772 675 38 690
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 683 610 35 078
  5.2 Ostatní závazky 89 065 3 612
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 193 128 −1 239
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 431 490
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 407 −450
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 407 −450
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 799 0
10 Ostatní závazky 299 774 385
11 Účty přecenění 512 529 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 725 142
Pasiva celkem 7 505 021 342 791
Annexes
30 March 2021