Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

26. ožujka 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 536 537 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 340 042 1 153
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 84 432 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 255 610 1 153
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 927 −845
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 141 662
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 141 662
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 107 633 314 854
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 271 −338
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 107 360 315 190
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 2 2
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 40 719 −245
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 125 705 25 132
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 930 425 23 995
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 195 280 1 136
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 620 −6
9 Ostala imovina 293 698 2 088
Ukupno imovina 7 505 021 342 791
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 443 874 2 345
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 089 134 303 708
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 445 244 195 966
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 643 890 107 743
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 16 545 −1 280
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 772 675 38 690
  5.1 Opća država 683 610 35 078
  5.2 Ostale obveze 89 065 3 612
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 193 128 −1 239
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 431 490
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 407 −450
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 407 −450
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 54 799 0
10 Ostale obveze 299 774 385
11 Računi revalorizacije 512 529 0
12 Kapital i pričuve 109 725 142
Ukupno obveze 7 505 021 342 791
Annexes
30 March 2021