SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

26. marts 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 536.537 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 340.042 1.153
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.432 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 255.610 1.153
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.927 −845
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.141 662
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.141 662
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.107.633 314.854
  5.1 Primære markedsoperationer 271 −338
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.107.360 315.190
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 2
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 40.719 −245
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.125.705 25.132
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.930.425 23.995
  7.2 Andre værdipapirer 195.280 1.136
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.620 −6
9 Andre aktiver 293.698 2.088
Aktiver i alt 7.505.021 342.791
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.443.874 2.345
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.089.134 303.708
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.445.244 195.966
  2.2 Indlånsfacilitet 643.890 107.743
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 16.545 −1.280
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 772.675 38.690
  5.1 Offentlig forvaltning og service 683.610 35.078
  5.2 Andre forpligtelser 89.065 3.612
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 193.128 −1.239
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.431 490
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.407 −450
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.407 −450
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.799 0
10 Andre forpligtelser 299.774 385
11 Revalueringskonti 512.529 0
12 Kapital og reserver 109.725 142
Passiver i alt 7.505.021 342.791
Annexes
30 March 2021