Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

26. märts 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 536 537 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 340 042 1 153
  2.1 Nõuded IMFi vastu 84 432 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 255 610 1 153
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 927 −845
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 141 662
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 141 662
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 107 633 314 854
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 271 −338
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 107 360 315 190
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 2 2
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 40 719 −245
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 125 705 25 132
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 930 425 23 995
  7.2 Muud väärtpaberid 195 280 1 136
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 620 −6
9 Muud varad 293 698 2 088
Varad kokku 7 505 021 342 791
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 443 874 2 345
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 089 134 303 708
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 445 244 195 966
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 643 890 107 743
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 16 545 −1 280
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 772 675 38 690
  5.1 Valitsussektor 683 610 35 078
  5.2 Muud kohustused 89 065 3 612
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 193 128 −1 239
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 431 490
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 407 −450
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 407 −450
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 799 0
10 Muud kohustused 299 774 385
11 Ümberhindluskontod 512 529 0
12 Kapital ja reservid 109 725 142
Kohustused kokku 7 505 021 342 791
Annexes
30 March 2021