Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

26 martie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 536 537 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 340 042 1 153
  2.1 Creanțe asupra FMI 84 432 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 255 610 1 153
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 927 −845
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 141 662
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 141 662
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 107 633 314 854
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 271 −338
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 107 360 315 190
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 2
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 40 719 −245
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 125 705 25 132
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 930 425 23 995
  7.2 Alte titluri de valoare 195 280 1 136
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 620 −6
9 Alte active 293 698 2 088
Total active 7 505 021 342 791
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 443 874 2 345
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 089 134 303 708
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 445 244 195 966
  2.2 Facilitatea de depozit 643 890 107 743
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 16 545 −1 280
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 772 675 38 690
  5.1 Administrație publică 683 610 35 078
  5.2 Alte pasive 89 065 3 612
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 193 128 −1 239
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 431 490
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 407 −450
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 407 −450
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 54 799 0
10 Alte pasive 299 774 385
11 Conturi de reevaluare 512 529 0
12 Capital și rezerve 109 725 142
Total pasive 7 505 021 342 791
Annexes
30 March 2021