Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 03 26
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 536 537 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 340 042 1 153
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 432 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 255 610 1 153
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 927 −845
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 141 662
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 141 662
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 107 633 314 854
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 271 −338
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 107 360 315 190
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 2 2
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 719 −245
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 125 705 25 132
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 930 425 23 995
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 195 280 1 136
8 Valdžios skola eurais 22 620 −6
9 Kitas turtas 293 698 2 088
Visas turtas 7 505 021 342 791
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 443 874 2 345
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 089 134 303 708
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 445 244 195 966
  2.2 Indėlių galimybė 643 890 107 743
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 16 545 −1 280
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 772 675 38 690
  5.1 Valdžiai 683 610 35 078
  5.2 Kiti įsipareigojimai 89 065 3 612
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 193 128 −1 239
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 431 490
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 407 −450
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 407 −450
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 799 0
10 Kiti įsipareigojimai 299 774 385
11 Perkainojimo sąskaitos 512 529 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 725 142
Visi įsipareigojimai 7 505 021 342 791
Annexes
30 March 2021