Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

26.3.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 536 537 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 340 042 1 153
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 84 432 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 255 610 1 153
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 927 −845
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 141 662
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 141 662
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 107 633 314 854
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 271 −338
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 107 360 315 190
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 2 2
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 40 719 −245
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 125 705 25 132
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 930 425 23 995
  7.2 Muut arvopaperit 195 280 1 136
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 620 −6
9 Muut saamiset 293 698 2 088
Vastaavaa yhteensä 7 505 021 342 791
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 443 874 2 345
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 089 134 303 708
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 445 244 195 966
  2.2 Talletusmahdollisuus 643 890 107 743
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 16 545 −1 280
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 772 675 38 690
  5.1 Julkisyhteisöt 683 610 35 078
  5.2 Muut 89 065 3 612
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 193 128 −1 239
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 431 490
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 407 −450
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 407 −450
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 54 799 0
10 Muut velat 299 774 385
11 Arvonmuutostilit 512 529 0
12 Pääoma ja rahastot 109 725 142
Vastattavaa yhteensä 7 505 021 342 791
Annexes
30 March 2021