Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. november 25.

2016. november 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. november 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval 274,9 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. november 25. 6 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,2 milliárd USD 1,3 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval, 323,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval 1099,8 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 20,6 milliárd euróval 184,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 31,4 milliárd euróval 117,3 milliárd euróra emelkedett. 2016. november 23-án, szerdán lejárt egy 32,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 33,7 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 428,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 459 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17,8 milliárd euróval, 1590,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. november 25-én

Változás

2016. november 18-hoz képest – vétel

Változás

2016. november 18-hoz képest – visszavásárlás

1. fedezett kötvényvásárlási program 13,2 milliárd EUR - −0,5 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,0 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 202,2 milliárd EUR +2,2 milliárd EUR −0,4 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 22,3 milliárd EUR +0,5 milliárd EUR −0,2 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 46,2 milliárd EUR +1,9 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1197,2 milliárd EUR +14,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,9 milliárd euróval, 820,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 634 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 314 068 −513
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 424 −788
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 236 643 276
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 32 322 −146
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 245 −69
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 245 −69
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 546 105 1 215
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 33 719 1 081
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 512 214 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 172 135
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 83 802 −3 721
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 913 899 18 356
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 590 085 17 814
  7.2 Egyéb értékpapír 323 814 541
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0
9 Egyéb eszközök 218 716 −2 246
Eszközök összesen 3 566 230 12 877
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 099 813 543
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 249 195 −12 284
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 820 421 17 944
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 428 768 −30 191
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 −37
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 549 −271
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 290 183 19 576
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 184 692 20 642
  5.2 Egyéb kötelezettségek 105 490 −1 066
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 117 443 7 526
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 2 818 −1 606
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 505 530
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 505 530
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 215 211 −1 139
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 566 230 12 877