Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 25. studenoga 2016.

29. studenoga 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 25. studenoga 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,4 mlrd. EUR na 274,9 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
25. studenoga 2016. 6-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,2 mlrd. USD 1,3 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,5 mlrd. EUR na 323,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,5 mlrd. EUR na 1.099,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 20,6 mlrd. EUR na 184,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 31,4 mlrd. EUR na 117,3 mlrd. EUR. U srijedu, 23. studenoga 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 32,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 33,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prošlog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 428,8 mlrd. EUR (u odnosu na 459 mlrd. EUR prošlog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17,8 mlrd. EUR na 1.590,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 25. studenoga 2016.

Razlika u odnosu na

18. studenoga 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

18. studenoga 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 13,2 mlrd. EUR –0,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 202,2 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 22,3 mlrd. EUR +0,5 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 46,2 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.197,2 mlrd. EUR +14,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 17,9 mlrd. EUR na 820,4 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 634 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 314 068 −513
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 424 −788
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 236 643 276
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 322 −146
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 245 −69
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 245 −69
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 546 105 1 215
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 33 719 1 081
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 512 214 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 172 135
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 83 802 −3 721
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 913 899 18 356
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 590 085 17 814
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 323 814 541
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0
9 Ostala imovina 218 716 −2 246
Ukupno imovina 3 566 230 12 877
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 099 813 543
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 249 195 −12 284
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 820 421 17 944
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 428 768 −30 191
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 7 −37
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 549 −271
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 290 183 19 576
  5.1 Opća država 184 692 20 642
  5.2 Ostale obveze 105 490 −1 066
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 117 443 7 526
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 818 −1 606
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 505 530
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 505 530
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 215 211 −1 139
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 566 230 12 877