Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.11.2016

29.11.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.11.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 274,9 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.11.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) 0,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 323,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 1 099,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 20,6 miljardilla eurolla 184,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 31,4 miljardilla eurolla 117,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.11.2016 erääntyi 32,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 33,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 428,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 459 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17,8 miljardilla eurolla 1 590,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 25.11.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,2 miljardia euroa - -0,5 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,0 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 202,2 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -0,4 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 22,3 miljardia euroa +0,5 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 46,2 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 197,2 miljardia euroa +14,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 17,9 miljardilla eurolla 820,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 634 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 314 068 −513
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 424 −788
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 236 643 276
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 322 −146
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 245 −69
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 245 −69
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 546 105 1 215
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 33 719 1 081
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 512 214 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 172 135
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 83 802 −3 721
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 913 899 18 356
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 590 085 17 814
  7.2 Muut arvopaperit 323 814 541
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0
9 Muut saamiset 218 716 −2 246
Vastaavaa yhteensä 3 566 230 12 877
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 099 813 543
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 249 195 −12 284
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 820 421 17 944
  2.2 Talletusmahdollisuus 428 768 −30 191
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 −37
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 549 −271
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 290 183 19 576
  5.1 Julkisyhteisöt 184 692 20 642
  5.2 Muut 105 490 −1 066
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 117 443 7 526
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 818 −1 606
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 505 530
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 505 530
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 215 211 −1 139
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 566 230 12 877