Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 noiembrie 2016

29 noiembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 noiembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,4 miliarde EUR, până la 274,9 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
25 noiembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 6 zile 0,2 miliarde USD 1,3 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au majorat cu 0,5 miliarde EUR, până la 323,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 1 099,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au înregistrat o majorare de 20,6 miliarde EUR, până la 184,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 31,4 miliarde EUR, până la 117,3 miliarde EUR. Miercuri, 23 noiembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 32,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 33,7 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de săptămâna precedentă, când nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 428,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 459 de miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17,8 miliarde EUR, până la 1 590,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 25 noiembrie 2016

Modificări față de

18 noiembrie 2016 – achiziții

Modificări față de

18 noiembrie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,2 miliarde EUR - -0,5 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,0 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 202,2 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -0,4 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 22,3 miliarde EUR +0,5 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 46,2 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 197,2 miliarde EUR +14,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 17,9 miliarde EUR, până la 820,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 634 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 314 068 −513
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 424 −788
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 236 643 276
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 32 322 −146
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 245 −69
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 245 −69
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 546 105 1 215
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 33 719 1 081
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 512 214 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 172 135
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 83 802 −3 721
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 913 899 18 356
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 590 085 17 814
  7.2 Alte titluri 323 814 541
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0
9 Alte active 218 716 −2 246
Total active 3 566 230 12 877
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 099 813 543
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 249 195 −12 284
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 820 421 17 944
  2.2 Facilitatea de depozit 428 768 −30 191
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 −37
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 549 −271
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 290 183 19 576
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 184 692 20 642
  5.2 Alte angajamente 105 490 −1 066
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 117 443 7 526
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 2 818 −1 606
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 505 530
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 505 530
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 215 211 −1 139
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 100 836 0
Total pasive 3 566 230 12 877