Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. lapkričio 25 d.

2016 m. lapkričio 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. lapkričio 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 274,9 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. lapkričio 25 d. 6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,2 mlrd. JAV dolerių 1,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 323,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 1 099,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 20,6 mlrd. eurų – iki 184,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,4 mlrd. eurų – iki 117,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. lapkričio 23 d., baigėsi 32,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 33,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 428,8 mlrd. eurų (palyginti su 459 mlrd. eurų praėjusią savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17,8 mlrd. eurų – iki 1 590,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. lapkričio 25 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. lapkričio 18 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. lapkričio 18 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,2 mlrd. eurų –0,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 202,2 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 22,3 mlrd. eurų +0,5 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 46,2 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 197,2 mlrd. eurų +14,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,9 mlrd. eurų – iki 820,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 634 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 314 068 −513
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 424 −788
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 236 643 276
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 322 −146
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 245 −69
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 245 −69
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 546 105 1 215
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 33 719 1 081
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 512 214 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 172 135
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 83 802 −3 721
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 913 899 18 356
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 590 085 17 814
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 323 814 541
8 Valdžios skola eurais 26 439 0
9 Kitas turtas 218 716 −2 246
Visas turtas 3 566 230 12 877
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 099 813 543
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 249 195 −12 284
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 820 421 17 944
  2.2 Indėlių galimybė 428 768 −30 191
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 −37
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 549 −271
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 290 183 19 576
  5.1 Valdžiai 184 692 20 642
  5.2 Kiti įsipareigojimai 105 490 −1 066
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 117 443 7 526
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 818 −1 606
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 505 530
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 505 530
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 211 −1 139
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 566 230 12 877