Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. november 2016

29. november 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

25. novembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,4 miljardi euro võrra 274,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. november 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva 0,2 miljardit USA dollarit 1,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 323,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,5 miljardi euro võrra 1099,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 20,6 miljardi euro võrra 184,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 31,4 miljardi euro võrra 117,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. novembril 2016 möödus 32,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 33,7 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 428,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 459 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17,8 miljardi euro võrra 1590,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 25. november 2016

Erinevus võrreldes

18. novembriga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

18. novembriga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 13,2 miljardit eurot –0,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 202,2 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 22,3 miljardit eurot +0,5 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 46,2 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1197,2 miljardit eurot +14,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,9 miljardi euro võrra 820,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 634 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 314 068 −513
  2.1 Nõuded RVFle 77 424 −788
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 236 643 276
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 322 −146
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 245 −69
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 245 −69
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 546 105 1 215
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 33 719 1 081
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 512 214 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 172 135
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 83 802 −3 721
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 913 899 18 356
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 590 085 17 814
  7.2 Muud väärtpaberid 323 814 541
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0
9 Muud varad 218 716 −2 246
Varad kokku 3 566 230 12 877
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 099 813 543
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 249 195 −12 284
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 820 421 17 944
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 428 768 −30 191
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 −37
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 549 −271
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 290 183 19 576
  5.1 Valitsussektor 184 692 20 642
  5.2 Muud kohustused 105 490 −1 066
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 117 443 7 526
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 818 −1 606
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 505 530
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 505 530
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 215 211 −1 139
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 566 230 12 877