Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. november 11.

2016. november 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. november 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval csökkent, 274,1 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. november 10. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1 milliárd USD 1 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 324,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval csökkent, 1100,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,4 milliárd euróval 150,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,6 milliárd euróval csökkent, 83,9 milliárd euróra. 2016. november 9-én, szerdán lejárt egy 32,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 31,4 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 459,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 455,6 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 19,7 milliárd euróval, 1551,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. november 11-én

Változás

2016. november 4-hez képest – vétel

Változás

2016. november 4-hez képest – visszavásárlás

1. fedezett kötvényvásárlási program 13,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,0 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 199,5 milliárd EUR +0,9 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 21,5 milliárd EUR +0,2 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 42,2 milliárd EUR +1,8 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1165,1 milliárd EUR +16,8 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,8 milliárd euróval 800,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 634 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 314 258 1 408
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 156 −10
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 236 102 1 417
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 32 378 −3 749
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 130 −437
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 130 −437
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 543 748 −1 399
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 31 449 −1 279
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 512 214 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 85 −121
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 91 446 −381
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 875 645 19 075
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 551 104 19 681
  7.2 Egyéb értékpapír 324 541 −606
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0
9 Egyéb eszközök 220 588 1 295
Eszközök összesen 3 534 266 15 812
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 100 690 −1 799
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 260 159 3 439
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 800 344 −778
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 459 724 4 153
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 91 65
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 825 278
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 258 809 17 238
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 150 683 14 428
  5.2 Egyéb kötelezettségek 108 127 2 810
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 101 537 −2 283
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 762 −239
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 615 −1 871
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 615 −1 871
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 217 357 1 048
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 534 266 15 812

Médiakapcsolatok