Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. lapkričio 11 d.

2016 m. lapkričio 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. lapkričio 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 274,1 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. lapkričio 10 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 mlrd. JAV dolerių 1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 324,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 1 100,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,4 mlrd. eurų – iki 150,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 83,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. lapkričio 9 d., baigėsi 32,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 31,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 459,7 mlrd. eurų (palyginti su 455,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 19,7 mlrd. eurų – iki 1 551,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. lapkričio 11 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. lapkričio 4 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. lapkričio 4 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 199,5 mlrd. eurų +0,9 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 21,5 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 42,2 mlrd. eurų +1,8 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 165,1 mlrd. eurų +16,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 800,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 634 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 314 258 1 408
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 156 −10
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 236 102 1 417
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 378 −3 749
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 130 −437
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 130 −437
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 543 748 −1 399
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 31 449 −1 279
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 512 214 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 85 −121
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 91 446 −381
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 875 645 19 075
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 551 104 19 681
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 324 541 −606
8 Valdžios skola eurais 26 439 0
9 Kitas turtas 220 588 1 295
Visas turtas 3 534 266 15 812
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 100 690 −1 799
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 260 159 3 439
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 800 344 −778
  2.2 Indėlių galimybė 459 724 4 153
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 91 65
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 825 278
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 258 809 17 238
  5.1 Valdžiai 150 683 14 428
  5.2 Kiti įsipareigojimai 108 127 2 810
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 101 537 −2 283
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 762 −239
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 615 −1 871
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 615 −1 871
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 357 1 048
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 534 266 15 812
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai