Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. február 12.

2016. február 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. február 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,5 milliárd euróval 269,3 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. február 11.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 90 millió USD 98 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 352,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval, 1064,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,9 milliárd euróval, 105,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 11,9 milliárd euróval 305,3 milliárd euróra emelkedett. 2016. február 10-én, szerdán lejárt egy 61,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 60,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során egy hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.2 tétel) lejárat előtti visszafizetésére került sor 0,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele nulla közeli értéken maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 219,7 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 232,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 15 milliárd euróval, 893,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. február 12-én Változás 2016. február 5-éhez képest – vétel Változás 2016. február 5-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,1 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 155,1 milliárd EUR + 2,2 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 17,8 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 570,0 milliárd EUR + 12,7 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 122,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,1 milliárd euróval, 562,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 304 491 −290
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 634 −659
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 225 857 369
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 992 127
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 331 −410
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 331 −410
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 525 104 −1 123
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 60 200 −1 027
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 464 880 −100
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 24 4
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 115 873 2 689
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 246 061 14 440
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 893 897 15 026
  7.2 Egyéb értékpapírok 352 164 −586
8 Euróban denominált államadósság 27 065 0
9 Egyéb eszközök 215 973 259
Eszközök összesen 2 827 603 15 690
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 064 110 −869
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 782 066 −5 941
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 562 296 7 123
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 219 673 −13 067
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 97 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 851 −117
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 196 090 15 282
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 105 939 15 949
  5.2 Egyéb kötelezettségek 90 152 −667
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 52 326 5 812
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 635 −1 156
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 321 480
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 321 480
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 661 1 745
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 98 192 456
Források összesen 2 827 603 15 690

Médiakapcsolatok