Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 februarie 2016

16 februarie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 februarie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,5 miliarde EUR, până la 269,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
11 februarie 2016  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 90 de milioane USD 98 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 352,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 0,9 miliarde EUR, până la 1 064,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 15,9 miliarde EUR, până la 105,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 11,9 miliarde EUR, până la 305,3 miliarde EUR. Miercuri, 10 februarie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 61,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 60,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 0,1 miliarde EUR a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 219,7 miliarde EUR (față de 232,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 15 miliarde EUR, până la 893,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 12 februarie 2016 Modificări față de 5 februarie 2016 – achiziții Modificări față de 5 februarie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,1 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 155,1 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 17,8 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 570,0 miliarde EUR +12,7 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 122,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 7,1 miliarde EUR, până la 562,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 304 491 −290
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 634 −659
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 225 857 369
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 992 127
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 331 −410
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 331 −410
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 525 104 −1 123
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 60 200 −1 027
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 464 880 −100
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 24 4
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 115 873 2 689
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 246 061 14 440
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 893 897 15 026
  7.2 Alte titluri 352 164 −586
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 065 0
9 Alte active 215 973 259
Total active 2 827 603 15 690
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 064 110 −869
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 782 066 −5 941
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 562 296 7 123
  2.2 Facilitatea de depozit 219 673 −13 067
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 97 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 851 −117
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 196 090 15 282
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 105 939 15 949
  5.2 Alte angajamente 90 152 −667
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 52 326 5 812
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 635 −1 156
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 321 480
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 321 480
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 216 661 1 745
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 98 192 456
Total pasive 2 827 603 15 690

Contacte media