Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. vasario 12 d.

2016 m. vasario 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. vasario 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 269,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. vasario 11 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 90 mln. JAV dolerių 98 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 352,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 1 064,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,9 mlrd. eurų – iki 105,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,9 mlrd. eurų – iki 305,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. vasario 10 d., baigėsi 61,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 60,2 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. vasario 12 d. pasibaigusią savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijai (5.2 straipsnis turto dalyje) paskirstyta 0,1 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 219,7 mlrd. eurų (palyginti su 232,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 15 mlrd. eurų – iki 893,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. vasario 12 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. vasario 5 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. vasario 5 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,1 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 155,1 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 17,8 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 570,0 mlrd. eurų +12,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 122,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 562,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 304 491 −290
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 634 −659
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 225 857 369
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 992 127
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 331 −410
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 331 −410
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 525 104 −1 123
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 60 200 −1 027
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 464 880 −100
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 24 4
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 115 873 2 689
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 246 061 14 440
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 893 897 15 026
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 352 164 −586
8 Valdžios skola eurais 27 065 0
9 Kitas turtas 215 973 259
Visas turtas 2 827 603 15 690
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 064 110 −869
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 782 066 −5 941
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 562 296 7 123
  2.2 Indėlių galimybė 219 673 −13 067
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 97 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 851 −117
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 196 090 15 282
  5.1 Valdžiai 105 939 15 949
  5.2 Kiti įsipareigojimai 90 152 −667
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 52 326 5 812
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 635 −1 156
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 321 480
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 321 480
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 661 1 745
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 192 456
Visi įsipareigojimai 2 827 603 15 690

Kontaktai žiniasklaidai