Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. november 6.

2015. november 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. november 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval, 262,7 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. november 5.  8 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 143 millió USD 141 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval, 357,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,6 milliárd euróval 1055,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 47,1 milliárd euróval csökkent, 64,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 35,9 milliárd euróval csökkent, 337,1 milliárd euróra. 2015. november 4-én, szerdán lejárt egy 68,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 61,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele nulla közeli értéken maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 187 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 157,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12 milliárd euróval 707,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. november 6-án Változás 2015. október 30-ához képest – vétel Változás 2015. október 30-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 10 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 132,5 milliárd EUR + 1,4 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 14,8 milliárd EUR + 0,2 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 406,6 milliárd EUR + 12,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 123 milliárd EUR - - 2,4 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,5 milliárd euróval, 492 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 850 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 288 368 −1 530
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 556 −253
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 209 812 −1 277
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 42 227 3 314
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 674 495
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 674 495
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 524 210 −7 003
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 61 468 −6 983
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 462 721 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 21 −20
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 134 911 −3 796
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 065 569 11 778
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 707 696 12 028
  7.2 Egyéb értékpapírok 357 873 −250
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0
9 Egyéb eszközök 218 943 650
Eszközök összesen 2 668 903 3 908
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 055 438 1 571
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 679 130 46 423
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 491 989 17 524
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 186 983 29 149
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 157 −251
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 092 81
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 154 334 −44 868
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 927 −47 050
  5.2 Egyéb kötelezettségek 89 407 2 182
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 457 −1 550
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 057 −102
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 612 1 563
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 612 1 563
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 647 790
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 201 0
Források összesen 2 668 903 3 908

Médiakapcsolatok