Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 noiembrie 2015

10 noiembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 noiembrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,3 miliarde EUR, până la 262,7 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
5 noiembrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 8 zile 143 de milioane USD 141 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 0,3 miliarde EUR, până la 357,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 1,6 miliarde EUR, până la 1 055,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au redus cu 47,1 miliarde EUR, până la 64,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 35,9 miliarde EUR, până la 337,1 miliarde EUR. Miercuri, 4 noiembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 68,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 61,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 187 de miliarde EUR (față de 157,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12 miliarde EUR, până la 707,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 6 noiembrie 2015 Modificări față de 30 octombrie 2015 – achiziții Modificări față de 30 octombrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 132,5 miliarde EUR +1,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 14,8 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 406,6 miliarde EUR +12,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 123 de miliarde EUR - -2,4 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 17,5 miliarde EUR, până la 492 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 850 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 288 368 −1 530
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 556 −253
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 209 812 −1 277
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 42 227 3 314
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 674 495
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 674 495
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 524 210 −7 003
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 61 468 −6 983
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 462 721 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 21 −20
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 134 911 −3 796
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 065 569 11 778
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 707 696 12 028
  7.2 Alte titluri 357 873 −250
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0
9 Alte active 218 943 650
Total active 2 668 903 3 908
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 055 438 1 571
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 679 130 46 423
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 491 989 17 524
  2.2 Facilitatea de depozit 186 983 29 149
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 157 −251
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 092 81
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 154 334 −44 868
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 64 927 −47 050
  5.2 Alte angajamente 89 407 2 182
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 457 −1 550
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 057 −102
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 612 1 563
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 612 1 563
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 217 647 790
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 201 0
Total pasive 2 668 903 3 908

Contacte media