Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. lapkričio 6 d.

2015 m. lapkričio 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. lapkričio 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 262,7 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. lapkričio 5 d.  8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 143 mln. JAV dolerių 141 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 357,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 1 055,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 47,1 mlrd. eurų – iki 64,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35,9 mlrd. eurų – iki 337,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. lapkričio 4 d., baigėsi 68,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 61,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) tebebuvo artimas nuliui, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 187 mlrd. eurų (palyginti su 157,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12 mlrd. eurų – iki 707,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. lapkričio 6 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. spalio 30 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. spalio 30 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 132,5 mlrd. eurų +1,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 14,8 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 406,6 mlrd. eurų +12,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123 mlrd. eurų –2,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,5 mlrd. eurų – iki 492 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 850 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 288 368 −1 530
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 556 −253
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 209 812 −1 277
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 42 227 3 314
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 674 495
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 674 495
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 524 210 −7 003
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 61 468 −6 983
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 462 721 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 21 −20
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 134 911 −3 796
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 065 569 11 778
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 707 696 12 028
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 357 873 −250
8 Valdžios skola eurais 25 152 0
9 Kitas turtas 218 943 650
Visas turtas 2 668 903 3 908
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 055 438 1 571
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 679 130 46 423
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 491 989 17 524
  2.2 Indėlių galimybė 186 983 29 149
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 157 −251
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 092 81
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 154 334 −44 868
  5.1 Valdžiai 64 927 −47 050
  5.2 Kiti įsipareigojimai 89 407 2 182
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 457 −1 550
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 057 −102
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 612 1 563
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 612 1 563
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 647 790
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 0
Visi įsipareigojimai 2 668 903 3 908

Kontaktai žiniasklaidai