Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.11.2015

10.11.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.11.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 262,7 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
5.11.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) 143 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 141 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 357,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 1 055,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 47,1 miljardilla eurolla 64,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 35,9 miljardilla eurolla 337,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.11.2015 erääntyi 68,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 61,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan eli lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 187 miljardia euroa (edellisellä viikolla 157,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12 miljardilla eurolla 707,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 6.11.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 132,5 miljardia euroa +1,4 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 14,8 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 406,6 miljardia euroa +12,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 123 miljardia euroa - -2,4 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 17,5 miljardilla eurolla 492 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 850 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 288 368 −1 530
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 556 −253
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 209 812 −1 277
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 42 227 3 314
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 674 495
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 674 495
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 524 210 −7 003
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 61 468 −6 983
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 462 721 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 21 −20
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 134 911 −3 796
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 065 569 11 778
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 707 696 12 028
  7.2 Muut arvopaperit 357 873 −250
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0
9 Muut saamiset 218 943 650
Vastaavaa yhteensä 2 668 903 3 908
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 055 438 1 571
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 679 130 46 423
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 491 989 17 524
  2.2 Talletusmahdollisuus 186 983 29 149
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 157 −251
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 092 81
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 154 334 −44 868
  5.1 Julkisyhteisöt 64 927 −47 050
  5.2 Muut 89 407 2 182
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 457 −1 550
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 057 −102
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 612 1 563
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 612 1 563
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 217 647 790
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 201 0
Vastattavaa yhteensä 2 668 903 3 908
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle