Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. november 2015

10. november 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

6. novembril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,3 miljardi euro võrra 262,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
5. november 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva 143 miljonit USA dollarit 141 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 357,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,6 miljardi euro võrra 1055,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 47,1 miljardi euro võrra 64,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 35,9 miljardi euro võrra 337,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. novembril 2015 möödus 68,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 61,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 187 miljardi euro ulatuses (võrreldes 157,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12 miljardi euro võrra 707,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 6. november 2015 Erinevus võrreldes 30. oktoobriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 30. oktoobriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 132,5 miljardit eurot +1,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 14,8 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 406,6 miljardit eurot +12,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123 miljardit eurot –2,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,5 miljardi euro võrra 492 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 850 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 288 368 −1 530
  2.1 Nõuded RVFle 78 556 −253
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 209 812 −1 277
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 42 227 3 314
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 674 495
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 674 495
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 524 210 −7 003
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 61 468 −6 983
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 462 721 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 21 −20
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 134 911 −3 796
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 065 569 11 778
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 707 696 12 028
  7.2 Muud väärtpaberid 357 873 −250
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0
9 Muud varad 218 943 650
Varad kokku 2 668 903 3 908
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 055 438 1 571
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 679 130 46 423
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 491 989 17 524
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 186 983 29 149
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 157 −251
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 092 81
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 154 334 −44 868
  5.1 Valitsussektor 64 927 −47 050
  5.2 Muud kohustused 89 407 2 182
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 457 −1 550
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 057 −102
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 612 1 563
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 612 1 563
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 217 647 790
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 201 0
Kohustused kokku 2 668 903 3 908

Kontaktandmed