Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. június 6.

2014. június 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. június 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya aranyérme-vásárlás miatt 1 millió euróval emelkedett.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 210,7 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 358 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4 milliárd euróval, 957,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 19,5 milliárd euróval csökkent, 100,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 40,2 milliárd euróval 496,7 milliárd euróra csökkent. 2014. június 4-én, szerdán lejárt egy 174 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 149,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 102,9 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes futamidejű betétgyűjtésre került sor 119,2 milliárd euro értékben.

A hét során 1,8 milliárd euro értékben került sor hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 37,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 39,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,4 milliárd euróval 212,8 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program, valamint az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. június 6-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 162,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 35,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 22,3 milliárd euróval 187,1 milliárd euróra esett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 478 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 248 259 2 357
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 666 347
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 166 593 2 010
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 865 −923
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 925 333
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 925 333
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 653 280 −26 468
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 149 351 −24 651
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 503 892 −1 790
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 37 −27
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 61 125 3 716
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 570 850 −2 895
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 212 847 −2 412
7.2 Egyéb értékpapírok 358 003 −483
8 Euróban denominált államadósság 27 267 0
9 Egyéb eszközök 242 266 −900
Eszközök összesen 2 172 316 −24 778
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 957 808 3 991
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 343 693 −8 494
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 187 123 −22 269
2.2 Betéti rendelkezésre állás 37 312 −2 598
2.3 Lekötött betétek 119 200 16 323
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 58 51
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 848 161
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 141 639 −21 369
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 100 291 −19 466
5.2 Egyéb kötelezettségek 41 348 −1 903
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 78 278 1 821
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 989 −16
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 638 1 296
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 638 1 296
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 206 278 −2 927
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 93 403 759
Források összesen 2 172 316 −24 778
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok