Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.6.2014

10.6.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.6.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla kultakolikko-oston vuoksi.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 210,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 358 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 957,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 19,5 miljardilla eurolla 100,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 40,2 miljardilla eurolla 496,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.6.2014 erääntyi 174 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 149,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 102,9 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 119,2 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 1,8 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 37,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 39,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 2,4 miljardilla eurolla 212,8 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa sekä velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 6.6.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 162,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 35,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 22,3 miljardilla eurolla 187,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 478 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 248 259 2 357
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 666 347
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 166 593 2 010
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 865 −923
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 925 333
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 925 333
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 653 280 −26 468
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 149 351 −24 651
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 503 892 −1 790
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 37 −27
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 61 125 3 716
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 570 850 −2 895
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 212 847 −2 412
7.2 Muut arvopaperit 358 003 −483
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 267 0
9 Muut saamiset 242 266 −900
Vastaavaa yhteensä 2 172 316 −24 778
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 957 808 3 991
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 343 693 −8 494
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 187 123 −22 269
2.2 Talletusmahdollisuus 37 312 −2 598
2.3 Määräaikaistalletukset 119 200 16 323
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 58 51
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 848 161
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 141 639 −21 369
5.1 Julkisyhteisöt 100 291 −19 466
5.2 Muut 41 348 −1 903
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 78 278 1 821
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 989 −16
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 638 1 296
8.1 Talletukset ja muut velat 6 638 1 296
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 206 278 −2 927
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 93 403 759
Vastattavaa yhteensä 2 172 316 −24 778
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle