Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 iunie 2014

10 iunie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 iunie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a înregistrat o creştere de 1 milion EUR ca urmare a unei cumpărări de monede de aur.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a majorat cu 0,2 miliarde EUR, până la 210,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 0,5 miliarde EUR, până la 358 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 4 miliarde EUR, până la 957,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 19,5 miliarde EUR, până la 100,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 40,2 miliarde EUR, până la 496,7 miliarde EUR. Miercuri, 4 iunie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 174 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 149,4 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 102,9 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite, în valoare de 119,2 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, suma de 1,8 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 37,3 miliarde EUR (faţă de 39,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 2,4 miliarde EUR, până la 212,8 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 6 iunie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 162,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 35,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 22,3 miliarde EUR, până la 187,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 478 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 248 259 2 357
2.1 Creanţe asupra FMI 81 666 347
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 166 593 2 010
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 865 −923
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 925 333
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 925 333
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 653 280 −26 468
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 149 351 −24 651
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 503 892 −1 790
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 37 −27
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 61 125 3 716
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 570 850 −2 895
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 212 847 −2 412
7.2 Alte titluri 358 003 −483
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 267 0
9 Alte active 242 266 −900
Total active 2 172 316 −24 778
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 957 808 3 991
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 343 693 −8 494
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 187 123 −22 269
2.2 Facilitatea de depozit 37 312 −2 598
2.3 Depozite pe termen fix 119 200 16 323
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 58 51
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 848 161
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 141 639 −21 369
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 100 291 −19 466
5.2 Alte angajamente 41 348 −1 903
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 78 278 1 821
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 989 −16
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 638 1 296
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 638 1 296
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 206 278 −2 927
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 93 403 759
Total pasive 2 172 316 −24 778
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media