Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. birželio 6 d.

2014 m. birželio 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. birželio 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 210,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 358 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 957,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,5 mlrd. eurų – iki 100,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 40,2 mlrd. eurų – iki 496,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. birželio 4 d., baigėsi 174 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 149,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 102,9 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 119,2 mlrd. eurų.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 1,8 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 37,3 mlrd. eurų (palyginti su 39,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 212,8 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas ir pagal vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. birželio 6 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 162,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 35,9 mlrd. eurų ir 14,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,3 mlrd. eurų – iki 187,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 478 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 248 259 2 357
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 666 347
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 166 593 2 010
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 865 −923
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 925 333
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 925 333
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 653 280 −26 468
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 149 351 −24 651
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 503 892 −1 790
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 37 −27
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 61 125 3 716
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 570 850 −2 895
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 212 847 −2 412
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 003 −483
8 Valdžios skola eurais 27 267 0
9 Kitas turtas 242 266 −900
Visas turtas 2 172 316 −24 778
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 957 808 3 991
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 343 693 −8 494
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 187 123 −22 269
2.2 Indėlių galimybė 37 312 −2 598
2.3 Terminuotieji indėliai 119 200 16 323
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 58 51
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 848 161
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 141 639 −21 369
5.1 Valdžiai 100 291 −19 466
5.2 Kiti įsipareigojimai 41 348 −1 903
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 78 278 1 821
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 989 −16
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 638 1 296
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 638 1 296
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 206 278 −2 927
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 93 403 759
Visi įsipareigojimai 2 172 316 −24 778
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai