Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. juuni 2014

10. juuni 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

6. juunil 2014 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht kuldmüntide ostu tulemusel 1 miljoni euro võrra.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 210,7 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 358 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 4 miljardi euro võrra 957,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 19,5 miljardi euro võrra 100,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 40,2 miljardi euro võrra 496,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. juunil 2014 möödus 174 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 149,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus 102,9 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 119,2 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1,8 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 37,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 39,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 2,4 miljardi euro võrra 212,8 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava ning väärtpaberituruprogrammi raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 6. juunil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 162,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 35,9 miljardi ja 14,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 22,3 miljardi euro võrra 187,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 478 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 248 259 2 357
2.1 Nõuded RVFle 81 666 347
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 166 593 2 010
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 865 −923
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 925 333
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 925 333
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 653 280 −26 468
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 149 351 −24 651
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 503 892 −1 790
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 37 −27
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 61 125 3 716
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 570 850 −2 895
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 212 847 −2 412
7.2 Muud väärtpaberid 358 003 −483
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 267 0
9 Muud varad 242 266 −900
Varad kokku 2 172 316 −24 778
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 957 808 3 991
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 343 693 −8 494
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 187 123 −22 269
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 37 312 −2 598
2.3 Tähtajalised hoiused 119 200 16 323
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 58 51
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 848 161
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 141 639 −21 369
5.1 Valitsussektor 100 291 −19 466
5.2 Muud kohustused 41 348 −1 903
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 78 278 1 821
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 989 −16
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 638 1 296
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 638 1 296
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 206 278 −2 927
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 93 403 759
Kohustused kokku 2 172 316 −24 778
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid