Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 6. lipnja 2014.

10. lipnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 6. lipnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 1 milijun EUR zbog kupnje zlatnoga kovanog novca.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 milijarde EUR na 210,7 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,5 milijarda EUR na 358 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 4 milijarde EUR na 957,8 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 19,5 milijarda EUR na 100,3 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 40,2 milijarde EUR na 496,7 milijarda EUR. U srijedu, 4. lipnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini od 174 milijarde EUR te je namirena nova u visini od 149,4 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu od 102,9 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu od 119,2 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 1,8 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 milijardu EUR prethodnoga tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanoga depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 37,3 milijarde EUR (u odnosu na 39,9 milijarda EUR prethodnoga tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 2,4 milijarde EUR na 212,8 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica te Programa za tržišta vrijednosnih papira. Stoga je u tjednu koji je završio 6. lipnja 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 162,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 35,9 milijarda EUR odnosno 14,2 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 22,3 milijarde EUR na 187,1 milijardu EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 478 1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 248 259 2 357
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 666 347
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 166 593 2 010
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 865 −923
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 925 333
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 925 333
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 653 280 −26 468
5.1 Glavne operacije refinanciranja 149 351 −24 651
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 503 892 −1 790
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 37 −27
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 61 125 3 716
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 570 850 −2 895
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 212 847 −2 412
7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 003 −483
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 267 0
9 Ostala imovina 242 266 −900
Ukupno imovina 2 172 316 −24 778
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 957 808 3 991
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 343 693 −8 494
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 187 123 −22 269
2.2 Novčani depoziti 37 312 −2 598
2.3 Oročeni depoziti 119 200 16 323
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 58 51
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 1 848 161
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 141 639 −21 369
5.1 Opća država 100 291 −19 466
5.2 Ostale obveze 41 348 −1 903
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 78 278 1 821
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 989 −16
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 638 1 296
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 638 1 296
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 206 278 −2 927
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 93 403 759
Ukupno obveze 2 172 316 −24 778
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije