Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. január 31.

2014. február 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. január 31-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő USA-dollár ügyletek következtében 207,3 milliárd euro volt, tehát gyakorlatilag nem változott (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. január 30. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,1 milliárd USD 0,2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 356,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,5 milliárd euróval, 932,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,8 milliárd euróval csökkent, 92,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 12,6 milliárd euróval csökkent, 484,5 milliárd euróra. 2014. január 29-én, szerdán lejárt egy 116,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 115,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 152,1 milliárd euro értékű lekötött betétállomány futamideje járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 151,2 milliárd euro értékben.

A hét folyamán lejárt egy 1,9 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 5 milliárd euro értékben, míg 3,7 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket fizettek vissza lejárat előtt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 56,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 44,0 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,2 milliárd euróval 231,3 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program és az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Így a 2014. január 31-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 175,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 40,4 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 12,2 milliárd euróval 215,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 157 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 245 384
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 401 −183
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 162 844 567
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 744 448
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 159 −955
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 159 −955
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 691 934 −1 243
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 115 635 −646
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 576 044 −673
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 255 76
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 72 873 −1 798
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 587 407 −1 856
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 231 315 −2 205
7.2 Egyéb értékpapírok 356 092 349
8 Euróban denominált államadósság 28 287 0
9 Egyéb eszközök 245 255 786
Eszközök összesen 2 217 061 −4 235
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 932 458 2 535
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 423 124 −855
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 215 690 −12 194
2.2 Betéti rendelkezésre állás 56 064 12 054
2.3 Lekötött betétek 151 206 −861
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 164 145
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 134 1 021
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 116 066 −6 895
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 92 866 −769
5.2 Egyéb kötelezettségek 23 200 −6 126
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 106 130 310
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 924 1 635
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 085 −805
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 085 −805
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 221 974 −1 206
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 90 573 25
Források összesen 2 217 061 −4 235

Médiakapcsolatok