Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.1.2014

4.2.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 31.1.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) oli edelleen 207,3 miljardia euroa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
30.1.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 0,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 356,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,5 miljardilla eurolla 932,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 0,8 miljardilla eurolla 92,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 12,6 miljardilla eurolla 484,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.1.2014 erääntyi 116,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 115,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 152,1 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 151,2 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 1,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 5 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 3,7 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 56,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 44 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 2,2 miljardilla eurolla 231,3 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa sekä velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 31.1.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 175,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 40,4 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 12,2 miljardilla eurolla 215,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 157 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 245 384
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 401 −183
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 162 844 567
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 744 448
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 159 −955
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 159 −955
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 691 934 −1 243
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 115 635 −646
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 576 044 −673
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 255 76
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 72 873 −1 798
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 587 407 −1 856
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 231 315 −2 205
7.2 Muut arvopaperit 356 092 349
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 287 0
9 Muut saamiset 245 255 786
Vastaavaa yhteensä 2 217 061 −4 235
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 932 458 2 535
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 423 124 −855
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 215 690 −12 194
2.2 Talletusmahdollisuus 56 064 12 054
2.3 Määräaikaistalletukset 151 206 −861
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 164 145
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 134 1 021
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 116 066 −6 895
5.1 Julkisyhteisöt 92 866 −769
5.2 Muut 23 200 −6 126
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 106 130 310
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 924 1 635
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 085 −805
8.1 Talletukset ja muut velat 5 085 −805
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 221 974 −1 206
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 90 573 25
Vastattavaa yhteensä 2 217 061 −4 235

Yhteyshenkilöt