Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. sausio 31 d.

2014 m. vasario 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. sausio 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nepasikeitė ir buvo 207,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. sausio 30 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,1 mlrd. JAV dolerių 0,2 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 356,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 932,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 92,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,6 mlrd. eurų – iki 484,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. sausio 29 d., baigėsi 116,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 115,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 152,1 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 151,2 mlrd. eurų.

Praėjusią savaitę baigėsi 1,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 5 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 3,7 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 56,1 mlrd. eurų (palyginti su 44 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 231,3 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas ir vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 175,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 40,4 mlrd. eurų ir 15,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 215,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 157 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 245 384
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 401 −183
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 162 844 567
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 744 448
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 159 −955
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 159 −955
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 691 934 −1 243
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 115 635 −646
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 576 044 −673
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 255 76
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 72 873 −1 798
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 587 407 −1 856
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 231 315 −2 205
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 356 092 349
8 Valdžios skola eurais 28 287 0
9 Kitas turtas 245 255 786
Visas turtas 2 217 061 −4 235
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 932 458 2 535
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 423 124 −855
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 215 690 −12 194
2.2 Indėlių galimybė 56 064 12 054
2.3 Terminuotieji indėliai 151 206 −861
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 164 145
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 134 1 021
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 116 066 −6 895
5.1 Valdžiai 92 866 −769
5.2 Kiti įsipareigojimai 23 200 −6 126
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 106 130 310
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 924 1 635
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 085 −805
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 085 −805
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 221 974 −1 206
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 90 573 25
Visi įsipareigojimai 2 217 061 −4 235

Kontaktai žiniasklaidai