Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 ianuarie 2014

4 februarie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 31 ianuarie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 207,3 miliarde EUR pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
30 ianuarie 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 0,1 miliarde USD 0,2 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la 356,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 2,5 miliarde EUR, până la 932,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 0,8 miliarde EUR, până la 92,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 12,6 miliarde EUR, până la 484,5 miliarde EUR. Miercuri, 29 ianuarie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 116,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 115,6 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 152,1 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 151,2 miliarde EUR.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 1,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 5 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 3,7 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 56,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 44 de miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 2,2 miliarde EUR, până la 231,3 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 31 ianuarie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 175,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 40,4 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 15,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 12,2 miliarde EUR, până la 215,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 157 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 245 384
2.1 Creanţe asupra FMI 81 401 −183
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 162 844 567
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 744 448
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 159 −955
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 159 −955
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 691 934 −1 243
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 115 635 −646
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 576 044 −673
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 255 76
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 72 873 −1 798
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 587 407 −1 856
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 231 315 −2 205
7.2 Alte titluri 356 092 349
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 287 0
9 Alte active 245 255 786
Total active 2 217 061 −4 235
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 932 458 2 535
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 423 124 −855
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 215 690 −12 194
2.2 Facilitatea de depozit 56 064 12 054
2.3 Depozite pe termen fix 151 206 −861
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 164 145
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 134 1 021
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 116 066 −6 895
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 92 866 −769
5.2 Alte angajamente 23 200 −6 126
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 106 130 310
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 924 1 635
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 085 −805
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 085 −805
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 221 974 −1 206
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 90 573 25
Total pasive 2 217 061 −4 235

Contacte media