European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 decembrie 2012

27 decembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 21 decembrie 2012, creşterea de 2 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem, precum şi cumpărării de monede de aur de către o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 2,5 miliarde EUR, până la 226,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
20 decembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,3 miliarde USD -
20 decembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 14 zile - 0,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au scăzut cu 0,1 miliarde EUR, până la 308,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 11,9 miliarde EUR, până la 910,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 9,7 miliarde EUR, până la 105,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 5 miliarde EUR, până la 684 de miliarde EUR. Miercuri, 19 decembrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 73,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 72,7 miliarde EUR, cu scadenţa la nouă zile, a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 208,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la nouă zile. Joi, 20 decembrie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 18,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 15,0 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 13,9 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 229,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 225,1 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 276,8 miliarde EUR. Această scădere s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 21 decembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 52,1 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 15,3 miliarde EUR, până la 489,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 115 2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 258 034 −1 508
2.1 Creanţe asupra FMI 89 006 −481
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 169 028 −1 027
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 690 −1 395
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 088 1 685
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 088 1 685
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 122 338 8 639
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 72 682 −534
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 035 771 −4 402
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 13 871 13 610
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 14 −34
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 208 292 −20 695
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 585 216 −353
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 276 807 −205
7.2 Alte titluri 308 408 −148
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 008 0
9 Alte active 275 419 14
Total active 3 011 200 −13 612
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 910 762 11 914
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 928 014 −11 616
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 489 680 −15 268
2.2 Facilitatea de depozit 229 384 4 322
2.3 Depozite pe termen fix 208 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 450 −669
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 7 187 533
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 145 654 −18 270
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 105 929 −9 657
5.2 Alte angajamente 39 725 −8 613
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 178 472 3 571
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 513 −1 531
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 887 1 117
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 887 1 117
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 237 091 670
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 552 0
Total pasive 3 011 200 −13 612
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media