Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. szeptember 7.

2012. szeptember 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. szeptember 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 2,9 milliárd euróval csökkent, 238,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. szeptember 6. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 6,2 milliárd USD 2,2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 319,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval, 896,6 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,9 milliárd euróval csökkent, 87,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 14,3 milliárd euróval 666,6 milliárd euróra emelkedett. 2012. szeptember 5-én, szerdán lejárt egy 131,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 126,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 209 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételének értéke 0,9 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 326,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 346 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 278,9 milliárd euróra csökkent. A növekedés hátterében az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás áll, amely bőségesen ellensúlyozta a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében a hét során elszámolt értékpapír-vásárlást. Így a 2012. szeptember 7-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 54,7 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,2 milliárd euróval 549,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 778 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 262 895 −51
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 91 083 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 171 812 −52
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 46 346 −2 701
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 654 −518
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 654 −518
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 205 288 −4 540
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 126 334 −5 150
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 077 721 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 891 301
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 341 310
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 216 250 −2 552
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 598 717 −581
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 278 923 −115
7.2 Egyéb értékpapírok 319 794 −466
8 Euróban denominált államadósság 30 042 1
9 Egyéb eszközök 261 523 −333
Eszközök összesen 3 073 494 −11 275
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 896 584 150
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 088 019 −10 586
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 549 287 8 241
2.2 Betéti rendelkezésre állás 326 805 −19 152
2.3 Lekötött betétek 209 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 927 325
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 692 143
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 113 726 3 316
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 87 350 −936
5.2 Egyéb kötelezettségek 26 376 4 252
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 174 233 −3 630
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 374 169
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 038 15
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 038 15
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 230 352 −853
11 Átértékelési számlák 409 840 1
12 Saját tőke 85 750 0
Források összesen 3 073 494 −11 275

Médiakapcsolatok