Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 septembrie 2012

11 septembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 7 septembrie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 2,9 miliarde EUR, până la 238,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
6 septembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 6,2 miliarde USD 2,2 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 319,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 896,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 0,9 miliarde EUR, până la 87,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 14,3 miliarde EUR, până la 666,6 miliarde EUR. Miercuri, 5 septembrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 131,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 126,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 209 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,9 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 326,8 miliarde EUR (faţă de 346 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 278,9 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării titlurilor în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, al căror cuantum mai mult decât l‑a compensat pe cel al cumpărărilor decontate, în săptămâna analizată, în cadrul celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 7 septembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,8 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 54,7 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 15,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 8,2 miliarde EUR, până la 549,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 778 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 262 895 −51
2.1 Creanţe asupra FMI 91 083 1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 171 812 −52
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 46 346 −2 701
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 654 −518
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 654 −518
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 205 288 −4 540
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 126 334 −5 150
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 077 721 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 891 301
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 341 310
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 216 250 −2 552
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 598 717 −581
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 278 923 −115
7.2 Alte titluri 319 794 −466
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 042 1
9 Alte active 261 523 −333
Total active 3 073 494 −11 275
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 896 584 150
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 088 019 −10 586
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 549 287 8 241
2.2 Facilitatea de depozit 326 805 −19 152
2.3 Depozite pe termen fix 209 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 927 325
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 692 143
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 113 726 3 316
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 87 350 −936
5.2 Alte angajamente 26 376 4 252
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 174 233 −3 630
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 6 374 169
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 038 15
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 038 15
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 230 352 −853
11 Conturi de reevaluare 409 840 1
12 Capital şi rezerve 85 750 0
Total pasive 3 073 494 −11 275

Contacte media