Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.9.2012

11.9.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.9.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 2,9 miljardilla eurolla 238,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
6.9.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 6,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 319,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 896,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 0,9 miljardilla eurolla 87,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 14,3 miljardilla eurolla 666,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.9.2012 erääntyi 131,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 126,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 209 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 326,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 346 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 278,9 miljardiin euroon alkuperäisessä katettujen joukkolainojen ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen ja nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa tehtyjen ostojen yhteisvaikutuksesta. Perjantaina 7.9.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,8 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 54,7 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 8,2 miljardilla eurolla 549,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 778 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 262 895 −51
2.1 Saamiset IMF:ltä 91 083 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 171 812 −52
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 46 346 −2 701
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 654 −518
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 654 −518
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 205 288 −4 540
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 126 334 −5 150
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 077 721 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 891 301
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 341 310
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 216 250 −2 552
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 598 717 −581
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 278 923 −115
7.2 Muut arvopaperit 319 794 −466
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 042 1
9 Muut saamiset 261 523 −333
Vastaavaa yhteensä 3 073 494 −11 275
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 896 584 150
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 088 019 −10 586
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 549 287 8 241
2.2 Talletusmahdollisuus 326 805 −19 152
2.3 Määräaikaistalletukset 209 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 927 325
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 692 143
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 113 726 3 316
5.1 Julkisyhteisöt 87 350 −936
5.2 Muut 26 376 4 252
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 174 233 −3 630
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 374 169
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 038 15
8.1 Talletukset ja muut velat 7 038 15
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 230 352 −853
11 Arvonmuutostilit 409 840 1
12 Pääoma ja rahastot 85 750 0
Vastattavaa yhteensä 3 073 494 −11 275

Yhteyshenkilöt