Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. rugsėjo 7 d.

2012 m. rugsėjo 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. rugsėjo 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 238,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. rugsėjo 6 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 6,2 mlrd. JAV dolerių 2,2 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 319,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 896,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 87,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,3 mlrd. eurų – iki 666,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. rugsėjo 5 d., baigėsi 131,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 126,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 209 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 326,8 mlrd. eurų (palyginti su 346 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 278,9 mlrd. eurų dėl šią savaitę pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą išpirktų vertybinių popierių, taip visiškai kompensuojant vertybinių popierių įsigijimą pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. rugsėjo 7 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 54,7 mlrd. eurų ir 15,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,2 mlrd. eurų – iki 549,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 778 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 262 895 −51
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 91 083 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 171 812 −52
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 46 346 −2 701
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 654 −518
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 654 −518
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 205 288 −4 540
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 126 334 −5 150
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 077 721 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 891 301
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 341 310
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 216 250 −2 552
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 598 717 −581
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 278 923 −115
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 319 794 −466
8 Valdžios skola eurais 30 042 1
9 Kitas turtas 261 523 −333
Visas turtas 3 073 494 −11 275
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 896 584 150
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 088 019 −10 586
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 549 287 8 241
2.2 Indėlių galimybė 326 805 −19 152
2.3 Terminuotieji indėliai 209 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 927 325
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 692 143
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 113 726 3 316
5.1 Valdžiai 87 350 −936
5.2 Kiti įsipareigojimai 26 376 4 252
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 174 233 −3 630
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 374 169
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 038 15
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 038 15
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 230 352 −853
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 1
12 Kapitalas ir rezervai 85 750 0
Visi įsipareigojimai 3 073 494 −11 275

Kontaktai žiniasklaidai