Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. september 2012

11. september 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

7. septembril 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 2,9 miljardi euro võrra 238,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
6 september 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 6,2 miljardit USA dollarit 2,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 319,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,2 miljardi euro võrra 896,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 0,9 miljardi euro võrra 87,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 14,3 miljardi euro võrra 666,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. septembril 2012 möödus 131,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 126,3 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 209 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 326,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 346 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 278,9 miljardi euroni. Vähenemise tingis väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade esimese ostukava raames, mis rohkem kui tasakaalustas nädala jooksul ostude arveldamise tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 7. septembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 54,7 miljardi ja 15,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,2 miljardi euro võrra 549,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 778 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 262 895 −51
2.1 Nõuded RVFle 91 083 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 171 812 −52
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 46 346 −2 701
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 654 −518
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 654 −518
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 205 288 −4 540
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 126 334 −5 150
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 077 721 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 891 301
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 341 310
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 216 250 −2 552
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 598 717 −581
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 278 923 −115
7.2 Muud väärtpaberid 319 794 −466
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 042 1
9 Muud varad 261 523 −333
Varad kokku 3 073 494 −11 275
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 896 584 150
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 088 019 −10 586
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 549 287 8 241
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 326 805 −19 152
2.3 Tähtajalised hoiused 209 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 927 325
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 692 143
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 113 726 3 316
5.1 Valitsussektor 87 350 −936
5.2 Muud kohustused 26 376 4 252
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 174 233 −3 630
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 374 169
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 038 15
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 038 15
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 230 352 −853
11 Ümberhindluskontod 409 840 1
12 Kapital ja reservid 85 750 0
Kohustused kokku 3 073 494 −11 275

Kontaktandmed