Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. június 3.

2011. június 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. június 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 176,4 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 5,2 milliárd euróval 342,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,5 milliárd euróval nőtt, 842,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,2 milliárd euróval 73,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 6,4 milliárd euróval csökkent, 336,7 milliárd euróra. 2011. június 1-jén, szerdán lejárt egy 116,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 110,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 75 milliárd euro értékű l ekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 20,4 milliárd euro volt (szemben az előző heti 19,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 135,3 milliárd euro maradt. Így a 2011. június 3-ával záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 74,9 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,4 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 21,1 milliárd euróval 191,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 669 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 412 28
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 885 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 527 28
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 211 270
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 024 −369
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 024 −369
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 432 134 −5 413
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 110 762 −5 340
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 321 313 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −82
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 60 10
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 40 304 −6 856
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 477 867 5 168
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 135 280 0
7.2 Egyéb értékpapírok 342 587 5 168
8 Euróban denominált államadósság 34 521 0
9 Egyéb eszközök 301 847 5 551
Eszközök összesen 1 898 989 −1 621
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 842 668 8 545
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 287 112 −20 067
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 191 661 −21 099
2.2 Betéti rendelkezésre állás 20 425 1 043
2.3 Lekötött betétek 75 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 26 −11
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 618 1 123
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 80 724 8 128
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 73 139 8 155
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 585 −27
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 022 −1 109
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 353 641
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 307 −513
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 307 −513
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 612 0
10 Egyéb kötelezettségek 188 483 1 631
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 199 0
Források összesen 1 898 989 −1 621

Médiakapcsolatok