Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 iunie 2011

7 iunie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 3 iunie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 176,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 5,2 miliarde EUR, până la 342,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 8,5 miliarde EUR, până la 842,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 8,2 miliarde EUR, până la 73,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 6,4 miliarde EUR, până la 336,7 miliarde EUR. Miercuri, 1 iunie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 116,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 110,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 75 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 75 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 20,4 miliarde EUR (comparativ cu 19,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate la 135,3 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 3 iunie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,4 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 21,1 miliarde EUR, până la 191,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 669 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 412 28
2.1 Creanţe asupra FMI 74 885 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 527 28
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 211 270
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 024 −369
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 024 −369
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 432 134 −5 413
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 110 762 −5 340
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 321 313 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −82
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 60 10
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 40 304 −6 856
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 477 867 5 168
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 135 280 0
7.2 Alte titluri 342 587 5 168
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 521 0
9 Alte active 301 847 5 551
Total active 1 898 989 −1 621
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 842 668 8 545
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 287 112 −20 067
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 191 661 −21 099
2.2 Facilitatea de depozit 20 425 1 043
2.3 Depozite pe termen fix 75 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 26 −11
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 618 1 123
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 80 724 8 128
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 73 139 8 155
5.2 Alte angajamente 7 585 −27
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 022 −1 109
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 353 641
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 307 −513
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 307 −513
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 612 0
10 Alte pasive 188 483 1 631
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 199 0
Total pasive 1 898 989 −1 621

Contacte media