Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.6.2011

7.6.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.6.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 176,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 5,2 miljardilla eurolla 342,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,5 miljardilla eurolla 842,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,2 miljardilla eurolla 73,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6,4 miljardilla eurolla 336,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.6.2011 erääntyi 116,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 110,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 75 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 20,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 19,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 135,3 miljardia euroa. Perjantaina 3.6.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,9 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,4 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 21,1 miljardilla eurolla 191,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 669 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 412 28
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 885 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 527 28
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 211 270
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 024 −369
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 024 −369
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 432 134 −5 413
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 110 762 −5 340
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 321 313 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −82
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 60 10
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 40 304 −6 856
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 477 867 5 168
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 135 280 0
7.2 Muut arvopaperit 342 587 5 168
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 521 0
9 Muut saamiset 301 847 5 551
Vastaavaa yhteensä 1 898 989 −1 621
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 842 668 8 545
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 287 112 −20 067
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 191 661 −21 099
2.2 Talletusmahdollisuus 20 425 1 043
2.3 Määräaikaistalletukset 75 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 26 −11
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 618 1 123
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 80 724 8 128
5.1 Julkisyhteisöt 73 139 8 155
5.2 Muut 7 585 −27
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 022 −1 109
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 353 641
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 307 −513
8.1 Talletukset ja muut velat 11 307 −513
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 612 0
10 Muut velat 188 483 1 631
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 199 0
Vastattavaa yhteensä 1 898 989 −1 621

Yhteyshenkilöt