European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 mai 2011

24 mai 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 mai 2011, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării nete de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 1 miliard EUR, până la 176,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 28 de milioane EUR, menţinându-se, totuşi, practic nemodificate la nivelul de 336,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 1,4 miliarde EUR, până la 832 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 14,5 miliarde EUR, până la 57,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 11,1 miliarde EUR, până la 338,9 miliarde EUR. Miercuri, 18 mai 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 124,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 119,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 76 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 76 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 17,8 miliarde EUR (comparativ cu 12,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au redus cu 1,2 miliarde EUR, până la 135,3 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat ajungerii la scadenţă a unor titluri achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 20 mai 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,4 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 26,5 miliarde EUR, până la 217,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 669 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 218 667 1 213
2.1 Creanţe asupra FMI 74 812 696
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 854 517
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 766 168
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 771 −1 057
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 771 −1 057
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 432 747 −5 436
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 119 398 −5 356
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 313 276 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 35 −70
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 39 −11
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 50 522 122
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 471 458 −1 255
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 135 280 −1 228
7.2 Alte titluri 336 178 −28
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 527 −21
9 Alte active 294 744 3 470
Total active 1 895 870 −2 796
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 832 008 −1 338
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 311 020 −20 812
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 217 153 −26 497
2.2 Facilitatea de depozit 17 801 5 695
2.3 Depozite pe termen fix 76 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 66 −11
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 762 1 253
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 65 420 14 600
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 57 774 14 549
5.2 Alte angajamente 7 646 51
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 426 −255
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 401 −3
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 273 378
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 273 378
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 612 0
10 Alte pasive 187 871 3 382
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 187 0
Total pasive 1 895 870 −2 796
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media