Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. október 23.

2009. október 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. október 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 3,2 milliárd euróval csökkent, 174,7 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. október 21. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 6,6 milliárd CHF 8 milliárd CHF
2009. október 22. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 29,7 milliárd USD 24,2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 305,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,1 milliárd euróval 768,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,8 milliárd euróval 153,1  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 24,5 milliárd euróval csökkent, 598,9 milliárd euróra. 2009. október 21-én, szerdán lejárt egy 61,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 49,8 milliárd euro értékben. Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 80,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 68 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. október 23-ával záródó héten 1,4 milliárd euróval, 19,7 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 34,4 milliárd euróval, 219,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 169 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 195 007 685
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 63 147 278
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 859 407
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 44 109 −3 623
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 313 306
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 313 306
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 679 583 −11 767
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 50 503 −11 762
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 628 964 −3
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 79 −16
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 38 14
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 21 115 −1 061
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 325 438 1 265
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 19 746 1 447
7.2 Egyéb értékpapírok 305 692 −182
8 Euróban denominált államadósság 36 205 0
9 Egyéb eszközök 231 184 −1 071
Eszközök összesen 1 786 122 −15 266
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 768 735 −2 136
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 300 265 −21 713
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 219 566 −34 416
2.2 Betéti rendelkezésre állás 80 697 12 703
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 368 56
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 167 352 9 080
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 153 116 8 758
5.2 Egyéb kötelezettségek 14 236 322
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 69 651 −1 227
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 456 −1 503
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 043 1 720
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 043 1 720
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 150 135 456
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 957 0
Források összesen 1 786 122 −15 266

Médiakapcsolatok